What's new

Latest posts

Latest profile posts

TUYỂN NHÂN VIÊN PHA CHẾ, PHỤC VỤ, THU NGÂN phường 11, Đà Lạt.
🌸03 Nhân viên Phục vụ Full-time
🌸02 Nhân viên Phục vụ Part-time
- Ca 5 tiếng: từ 16:30 đến 22:00
Được nghỉ 2 ngày/1 tháng.
- Ca 10 tiếng: từ 7:30 đến 18:00
Được nghỉ 2 ngày/1 tháng.
Phục vụ ca 10 tiếng: 4.500.000 - 5.500.000vnd tùy trình độ tiếng Anh (Best staff của tháng thưởng 500.000vnd - 1.000.000vnd).
Top